Jak przebiega realizacja lubelskiego projektu szerokopasmowego?

Witam ponownie. W kolejnej publikacji chciałbym się odnieść do licznych zapytań o
internet szerokopasmowy w naszej gminie.

„Krótka informacja statusowa dla potencjalnych „operatorów ostatniej mili” w województwie lubelskim.
Dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Jak wygląda stan zaawansowania prac budowlanych oraz tych związanych z wdrażaniem Operatora Infrastruktury?
Prace budowlane – do chwili obecnej zrealizowano je w 99,6 proc. Prace zakończoną się w dniu 31 sierpnia br.
Operator Infrastruktury – w dniu 13 maja br. umowę podpisano z firmą GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o., która zwyciężyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. Więcej informacji.
Obszary inwestycyjne – 3 obszary  zostały przekazane Operatorowi Infrastruktury (Biała Podlaska, Krasnystaw, Włodawa).
Termin uruchomienia lubelskiej sieci szerokopasmowej – listopad br.
Cennik usług oraz wzory umów dla operatorów „ostatniej mili” – do 9 lipca br. trwają konsultacje publiczne.
Kolejna informacja statusowa już na początku sierpnia.”

Źródło info:

http://szerokopasmowe.lubelskie.pl

Po więcej informacji zapraszam do:

http://szerokopasmowe.lubelskie.pl/