KASY I DRUKARKI FISKALNE ONLINE 1 lipca 2021

KASY I DRUKARKI FISKALNE ONLINE

UWAGA! Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas fiskalnych ONLINE zobligowani są podatnicy w zakresie świadczeń:

usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych (Kasy ONLINE dla salonów urody),

budowlanych (Kasy ONLINE dla usług budowlanych),

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów (Kasy ONLINE dla lekarzy i dentystów),

prawniczych (Kasy ONLINE dla prawników),

związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu (Kasy ONLINE dla fitness).

źródło info: https://www.posnet.com.pl/kasy-online

Nowa matryca stawek VAT 01.07.2020 !

NOWA Matryca stawek VAT

1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej m.in. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1751 z późn. zm.).

Nowa matryca stawek VAT miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednakże termin ten został przesunięty na 1 lipca 2020 r.

Z dniem 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą z dnia 31 marca 2020 r. COVID-19”, m.in. w zakresie przesunięcia terminu stosowania tzw. nowej matrycy stawek VAT. W efekcie nowe zasady stosowania stawek podatku VAT wprowadzone ww. ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r., które miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., będą stosowane od 1 lipca 2020 r. (art. 63 tej ustawy).

Czytaj więcej: matryca stawek VAT

Cała ustawa – http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000175101.pdf


Zapraszam do umawiania się z serwisantem na zmiany stawek VAT  w kasach i drukarkach fiskalnych. Okres oczekiwania do 2 dni roboczych.

Tel: 510 820 474


 

Kasy fiskalne ONLINE – kto,kiedy, itd

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika. Czytaj więcej